مرتب سازی براساس:  

خریدار ویلایی /کلنگی

خرید
15,000,000,000 تومان - ویلایی

زمین / ویلایی کلنگی توجیه ساخت داشته باشد یا اگر مواردی جهت مشارکت در ساخت در منطقه سجاد باشد انجام می دهم .

جزئیات بیشتر
متراژ:  250نوع سند:  ملکی