مرتب سازی براساس:  

خریدار آپارتمان

خرید
1,700,000,000 تومان - آپارتمان

از بلوار وکیل آباد تا بلوار معلم از بلوار وکیل آباد تا بلوار پیروزی از میدان پارک تا نمایشگاه خریداریم

جزئیات بیشتر
متراژ:  140نوع سند:  ملکی

خریدار آپارتمان

خرید
1,200,000,000 تومان - آپارتمان

از فلکه پارک تا نمایشگاه دو طرف بلوار وکیل آباد خریدارم طبقه دوم بدون آسانسور هم خریدارم

جزئیات بیشتر
متراژ:  130نوع سند:  ملکی

خریدار آپارتمان

خرید
1,500,000,000 تومان - آپارتمان

طبقه اول نباشد و سایر طبقات بلامانع است وام داشته باشد بهتر است. بین منظقه پیروزی و وکیل آباد از کوثر تا هفت تیر

جزئیات بیشتر
متراژ:  130نوع سند:  ملکی

خریدار آپارتمان

خرید
1,700,000,000 تومان - آپارتمان

 طبقه اول روی رمپ باشد که حیاط داشته باشد و جنوبی باشد حتما حدود ۱۰۰ متر حیاط داشته باشد 

جزئیات بیشتر
متراژ:   نوع سند:  ملکی